Wij blijven bereikbaar tijdens de wegenwerken in de Lostraat

  • Vanaf rotonde Liersesteenweg/Heist-Goor (N10): via Lostraat, je kan door tot aan de Bergebeekstraat (net na de spooroverweg rechts).
  • Vanuit Heist-centrum: van Bergstraat naar Frans Coeckelbergstraat, tot aan kruispunt lichten, links afslaan in de Paul Van Roosbroecklaan : tot rotonde Sporthal, dan rechts (Lostraat) tot aan de Bergebeekstraat (net vóór de spooroverweg links).
  • Vanuit Booischot/Westerlo: via rotonde Westerlosesteenweg/Zonderschot (N15): tot rotonde Sporthal, dan links (Lostraat) tot aan de Bergebeekstraat (net vóór de spooroverweg links).